MUZIEKTHERAPIE VOOR MANTELZORGERS/FAMILIELEDEN

Van mantelzorgers en familieleden wordt meestal veel gevraagd als het gaat om het verzorgen van hun dierbaren. Ook is het confronterend als de partner of een familielid begint te dementeren, Parkinson heeft of een beroerte met bijbehorende gevolgen heeft gehad.
Niet alleen het leven van de betrokkene verandert, ook de omgeving wordt hier onmiddellijk bij betrokken. Dit alles kan leiden tot frustratie, verdriet, eenzaamheid, vermoeidheid en het zichzelf vergeten bij het verzorgen van de ander.

Er is geen muzikale ervaring nodig om met muzikale en kunstzinnige elementen te werken.

Als muziektherapeut bied ik aan om met u te werken aan:

✓acceptatie van de situatie, verwerking van verdriet en het omgaan met gevoelens van frustratie
✓de innerlijke kracht en balans vinden
✓de eigen grenzen leren kennen en beschermen
✓de manier van benadering van de persoon voor wie u zorgt

De sessies kunnen bij u thuis plaatsvinden. Als u liever geen sessie thuis wilt hebben, bestaat de mogelijkheid dit elders te doen.
Een therapeutisch traject duurt over het algemeen 10 tot 14 weken, een sessie per week.
Voorafgaand vindt een kennismakingsgesprek plaats, waarin ik met u de hulpvraag bespreek.
De voor de therapie benodigde instrumenten worden door mij verzorgd.

Gezamenlijke therapie met partner/familie

Het muzikale samenspel biedt de mogelijkheid om te leren op non-verbale manier naar elkaar te luisteren en op elkaar in te spelen. Verder heeft gezamenlijk muziek maken een sociaal effect en kan de band tussen de familieleden versterken, waardoor zij elkaar beter leren begrijpen.

Als muziektherapeut bied ik aan om met u te werken aan:

Neurologische aandoeningen

✓elkaar beter kunnen begrijpen en afstemmen op elkaar

Dementie

✓het gedrag van het dementerende familielid beter begrijpen

✓een nieuwe vorm van omgang ontwikkelen

De sessies kunnen bij u thuis of in het verpleeg-/verzorgingshuis, in een voor u vertrouwde omgeving, plaatsvinden.
Een therapeutisch traject duurt over het algemeen 10 tot 14 weken, een sessie per week.
Voorafgaand vindt een kennismakingsgesprek plaats, waarin ik met u de hulpvraag bespreek.
De voor de therapie benodigde instrumenten worden door mij verzorgd.