NEUROLOGISCHE AANDOENINGEN
(Parkinson, CVA, Afasie, Multiple sclerose)

Bij een neurologische aandoening gaat de wereld van de betrokkene veranderen, wordt kleiner, bepaalde handelingen lukken niet meer zoals vroeger.

Muziek heeft het vermogen om gevoelens aan te spreken en biedt de mogelijkheid om gevoelens met muziek te verwoorden.
Het ritme en de puls van muziek zetten ons aan tot beweging. Hierdoor kan met muziek gewerkt worden aan een motorische als ook aan een cognitieve beweging.

Verder is muziek de prikkel waarmee woorden uit het lange termijngeheugen teruggehaald kunnen worden. Door zingen wordt de articulatie bevorderd en kunnen woorden zich eigen gemaakt worden. Het ritme van de muziek bevordert het vloeiender spreken.

Steeds meer neurologisch onderzoek toont de positieve werking van muziek bij neurologische klachten aan.

 

Als muziektherapeut bied ik aan om met u te werken aan:

✓ het kunnen accepteren en hanteren van de aandoening

✓het activeren van een innerlijke beweging, waardoor ontspanning en het vinden van rust kan plaatsvinden

✓motorische bewegingen te behouden en te verbeteren (Hierbij wil ik aantekenen dat het niet om fysiotherapie of gymnastiek gaat)

✓het cognitieve vermogen

✓het verbeteren en behouden van spraak

Als u liever aan een ander doel wilt werken kan dit natuurlijk ook.

 

Doordat elke persoon om andere behoeftes en werkmethodes vraagt, stem ik de keuze van de muzikale middelen af op het moment, u als persoon en op uw hulpvraag.
De sessies kunnen bij u thuis of in het verpleeg-/verzorgingshuis, in een voor u vertrouwde omgeving, plaatsvinden.
Een therapeutisch traject duurt over het algemeen 10 tot 14 weken, een sessie per week.
Voorafgaand vindt een kennismakingsgesprek plaats, waarin ik met u (of uw mantelzorger of verzorgende) de hulpvraag bespreek.
De voor de therapie benodigde instrumenten worden door mij verzorgd.